Klok en koekoek

Kijksporttraining


Klok

Een klok in cafe de Ysbreeker.

Denkend skelet

De voortrazende tijd.

Klok

Die ik probeer te vangen.

Prive

Kauwgums

Die heb ik wel eens mooier gezien.

Spoor

Handschoen

Een handschoen en een spoor heb ik op een beladen plek aangetroffen.

Een handschoen zal ik later ook weer bij het spoor zien. 

Roze pumps

En zo kom ik weer thuis met flarden verhaal en stukjes beeld.

Als een ekster neem ik alles wat in mijn ogen glimt mee.

Post its

Ik zag een meisje met een systeem.

Post its

En ik kreeg een gedachte.

Boom

Oh, die boom heeft een nestje gemaakt waarin een kleintje is uitgekomen.

Maar dat klopt niet.

Takken

De takken van de mamma-boom zijn anders, zigzaggerigerig dan van het kleintje. En met knopjes.

Dat kleintje is een koekoeks-boom.