Ding van mijn lievelingEr is ophef ontstaan over de tekst van mijn liedje 'Ding van mijn lieveling'.

Daarom zal ik de tekst verklaren. Zodat in elk geval duidelijk is hoe ik de woorden bedoel.

Allereerst. Ik ben autonoom kunstenaar. Net zoals Gustave Courbet die het volgende schilderij maakte:


En die dit 'Origine du Monde' doopte. En waar je met een zekere fantasie (ik ben kunstenaar) de vorm van het continent Afrika ziet. Dat nogal donker is.

Ten tweede heb ik de volgende foto's in het boekje van de CD ('Mondo Leone' met daarop 'Ding van mijn lieveling) staan:


Wellicht ten overvloede, maar dit is mijn lieveling. Mijn vrouw, met wie ik op het moment van het maken van de CD getrouwd was en nog steeds ben. De oplettende kijker zal een parallel tussen foto 29 en 29a (van mijn lief met zwart haar) en bovenstaand schilderij zien. Ik ga er ook een beetje van uit dat het schilderij bekend is. Maar dat hoeft allemaal niet.

Daar gaan we.

---

Waarom heeft mijn moedertaal geen goed woord over

voor het ding van mijn lieveling?

Ja, dat vraag ik me oprecht af. Waarom is er geen mooi woord in het Nederlands? Een woord dat de zaak recht doet. Let op het gebruik van het woord 'moeder' in dit verband.

Het klinkt te hard, te technisch, te banaal, het is schuttingtaal

niks dat ik graag zing over het ding van mijn lieveling

Lijkt mij duidelijk toch? Schede of vagina wil ik niet zingen. En kut ook niet.

---

Ding van mijn lieveling

---

Een goed woord voor dat plekje daar, die bron van leven

het begin van jouw bestaan (en opa Jan en buurvrouw Ansje)

Ieder mens die langs natuurlijke weg is geboren komt uit een vagina. Dat is dus ook het begin van mijn bestaan en van mijn opa en mijn buurvrouw, die op dat moment Ansje heette.

Hoorde ik van mijn meisje van vier jaar, dat een en ander

nét niet helemaal goed had verstaan

Dat is de dochter van mijn goede vriend Marcel, Isabel. Die vier jaar was op dat moment en 'Mijn Afrika' tegen haar vagina zei. Dat vertelde Marcel mij. Hij en zijn vrouw vonden dat mooi. En ik ook.

---

En zij zei:

'Mijn Afrika'

Klinkt dat niet mooi?

Ik stel het als een vraag, misschien vind jij van niet, maar ik wel.

---

Ding van mijn lieveling

Nogmaals, dat gaat dus - zoals ik zeg - over de vagina (die ik niet bij naam wil noemen omdat ik de bestaande namen niet wil zingen) van mijn lieveling, mijn vrouw, en niet over die van een meisje van 4 jaar.

---

Afrika, het duistere continent,

Dit is de enige zin waarbij ik me voor kan stellen dat die op het eerste gezicht incorrect wordt gevonden. Maar omdat het over de poëtische vergelijking met een vagina gaat is 'duister' juist een goed woord omdat het donker is in een vagina. En omdat er veel bossen zijn in Afrika en daarin is het ook donker (zie foto 29 en het schilderij). En door de context moet toch duidelijk zijn dat ik dit op geen enkele manier kwetsend bedoel. Zeker door de zin die er na komt.

De eerste oermens kwam er al vandaan

Dat is een wetenschappelijk feit. De voorouders van de mens (de eerste oermensen dus) kwamen uit Afrika. Dus ook mijn voorouders. Dat kun je leuk vinden of niet, maar dat is in poëtische én wetenschappelijke zin zo. En iedere oermens kwam ook uit een vagina of voorloper daarvan. Door het gebruik van het woord 'al' trek ik 'de oermens' bij het woord 'duister'. Dus ook in de zin van 'het verleden is duister'. Onduidelijk. Dat klopt. De oorsprong van de mens is nog steeds niet helemaal duidelijk. Er is ook nog een 'missing link'.

(en menige verloren beschaving niet te vergeten)

Daarbij doel ik vooral op de oude Egyptische beschaving. De tijd van de farao's. Waarbij voor de mens van nu nog steeds niet duidelijk is hoe de piramides zijn gemaakt en waarvan ik bijvoorbeeld een houten beeldje in het Egyptisch museum in Caïro heb gezien, waarbij de glazen ogen zijn gemaakt met een techniek die verloren is gegaan. Dat kunnen de Egyptenaren van nu niet meer. Dat is knap. Ook ken ik voorbeelden van geweldige oude architectuur in Mali. Zoals niet meer gebouwd wordt. Prachtig. En let op: dit is juist 'verlicht' en dus in tegenspraak met de eerste zin. Het is een liedje, een soort van kunstwerkje dus, hè? Het plaatst 'duister' ook - nog een keer en op een andere manier - tussen aanhalingstekens.

Waar de landkaart vast nog witte plekken kent

Ik denk dat er vast plekken diep in de bossen van Afrika zijn waar geen kaarten van zijn. Dat heet in goed Nederlands 'een witte plek op de kaart'. 'Vast nog' slaat op het feit dat ik dat niet zeker weet, maar hoop dat het zo is. Zie mijn liedje 'Binnenwereldreiziger' (dat eerder te horen was in deze reeks) waarin ik eigenlijk mijn teleurstelling uitspreek over het feit dat de hele wereld op Google Earth staat. Het feit dat ik een vergelijking maak met onontdekte stukken in Afrika en de vagina komt door de G-spot. Die eerst wel en daarna weer niet bleek te bestaan. De vagina is een plaats van mysterie.

en wilde dieren huilen naar de maan

Er zijn wilde dieren in Afrika. Of die huilen weet ik niet zeker, sommige wilde dieren wel, maar huilen heeft ook met een weerwolf (en 'male de luna') te maken. Ik gebruik 'maan' ook omdat er een relatie is tussen de vruchtbaarheid van de vrouw en de maan. En dit alles samen uiteraard omdat seks een wilde en tamelijk dierlijke aangelegenheid kan zijn.

(om je daarna op te vreten)

Dat is dichterlijke vrijheid. Ik beschouw de geslachtsdaad als iets waarbij de man of in elk geval een belangrijk deel daarvan, verzwolgen wordt - opgevreten dus - door de vrouw of een belangrijk deel daarvan. Het onderwerp van dit liedje.

---

'Mijn Afrika'

Klinkt dat niet mooi?

Ja dus wat mij betreft.

Dat is in zekere zin - we komen allemaal uit een vagina en we komen (zie oermens) allemaal uit Afrika - ook nog kloppend en veel en veel mooier dan 'kut'. Briljante verspreking van Isabel. Hulde!

---

Tekst en muziek en uitleg: Leon Giesen