Geluk theorie

Wolk

Alles, alles kan een mens gelukkig maken... de zon die doorbreekt... een vers kopje theeeeeee!

Donkere wolken pakken zich samen

Is dat zo? Ja, dat is zo denk ik. Maar is het dan puur die doorbrekende zon of dat verse kopje thee dat je gelukkig maakt?

Zit het ín de thee? Nee, dat geloof ik niet.

Vlieland

Eigenlijk staat het al in de tekst.

Als het alles kan zijn, dan gaat dus ergens anders om. Dan zit het niet in de dingen zelf: Die zingende merel of die geur van de zee (om de voorafgaande zin in het lied te noemen). Vandaar dat ik een - iets andere - theorie heb over hoe het zit met gelukkig zijn.

Volgens mij is er wel één 'ding'. En dat is de ervaring van kwaliteit.

Ja.

GELUK = ERVARING VAN KWALITEIT

Als diep en intens de kwaliteit, die iets voor jou persoonlijk heeft, ervaart... en dat kan dus van alles zijn, een koekje, de geur van je baby, een kus van de buurvrouw, het licht op je huid, zelfs een miljoen, of dat je werk hebt, of juist niet... dan bén je gelukkig.

Rug

Ik heb net een week pijn in mijn rug gehad. En eindelijk ervaar ik weer, hoe fijn het is om géén pijn in je rug te hebben. De kwaliteit daarvan. Van een rug die het doet. Dat maakt me gelukkig, inderdaad.

Mensen zeggen vaak dat gezondheid het belangrijkste is. Dat kan wel zo zijn, maar als je daar geen kwaliteit in ervaart, word je daar niet gelukkig van. Dan valt het je niet eens op.

Hetzelfde geldt voor je liefde, je werk, je miljoen, je leven en alle zingende merels en kopjes thee op de wereld.

Dus alles, alles... kan voor jou een diepe ervaring van kwaliteit opleveren... maar alleen als het echt tot je doordingt... en jou zo gelukkig maken.