Manifest

 

Loep

DE MAAT DER DINGEN

Naar de mening van het Instituut voor Verwondering zijn er in onze maatschappij veel misvattingen over ‘maat’. Over wat ‘groot’ is en wat ‘klein’. Wat belangrijk is en wat onbeduidend.

Zaken voorbij de horizon, zoals carrière, succes of virtuele vriendenscharen worden nagejaagd, terwijl onze directe alledaagse omgeving als vanzelfsprekend... of erger nog: niet ter zake doend... of het ergst: helemaal niet wordt gezien.

De hele wereld ligt aan onze voeten en we razen de planeet over, maar we zijn nergens écht. We wortelen niet. Drukdrukdruk. Waarmee?

We meten met verkeerde maten.

We zijn sinds onze kindertijd veel kwijtgeraakt. De onbevangen nieuwsgierigheid, het op zoek gaan naar avontuur om de hoek, de tover van schijnbaar gewone dingen. We moeten terrein terugwinnen.

Het Instituut voor Verwondering zegt: Stop. Sta stil. Kijk en koester.

Het is hoog tijd voor herwaardering. Voor herinvoering van de menselijke maat. Herziening van wat belangrijk is. Herpakking van onszelf, in al onze kleinheid en tekort. Met al onze pukkels en gepruts. Heropening van onze ogen, voor zaken recht voor onze neus. Tijd voor verwondering.

Daarom zet het Instituut voor Verwondering zich tomeloos in:

Voor een herwaardering van zaken zonder aantoonbaar nut. Wat is nut? De hele mensheid heeft geen nut. Voor de aarde of het heelal in elk geval niet.

Voor het van een voetstuk halen van alles wat je kunt kopen. Identiteit is niet te koop. Net zoals liefde en geluk.

Voor een eind aan de verwarring van populariteit met kwaliteit. Van rendement met juistheid. Van de tirannie van grote getallen. Streef het goede na, niet het succes.

Voor stilstaan. Stilstaan bij je directe omgeving. Bij al dat gewoons. Daar bestaat je leven namelijk uit. Vlucht niet. Maak er iets van.

Verwondering is het tegenovergestelde van onverschilligheid.

Dáár gaan wij de strijd mee aan.

Door onszelf de maat te nemen, door een andere maat te slaan, door echte maten te zijn. 

Door beter te zien, dieper te voelen en meer te geven. 

Verwonderlingen, sta op.

Utrecht, 2015